Kontakt

Miestna akčná skupina STRÁŽE
Hlavná 120/56,
Terňa 082 67

 

 

Predseda MAS STRÁŽE

Meno: Ing. Juraj Senderák
Mob.: 0911 868 865

 

Kancelária MAS STRÁŽE

Manažér: Ing. Marta Martausová

Mob: 0911 888 803

Email: masstraze@gmail.com

Odborný administratívny asistent: Mgr. Dominika Ivanová

Mob: 0904 861 012

Email:kancelaria.masstraze@gmail.com