Aktuality

Výberové konanie - Odborný administratívny asistent

Výberové konanie - Odborný administratívny asistent

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
MAS STRÁŽE vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY ASISTENT

MAS STRÁŽE

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

ODBORNÝ ADMINISTRATÍVNY ASISTENT

 

Oznámenie o vyhlásení výberoveho konania MAS STRÁŽE: tu