MasStráže - MasStraže - 25. Strieborný obecný ples