Aktuality

Zmena sídla kancelárie MAS STRÁŽE

Zmena sídla kancelárie MAS STRÁŽE

Vážení členovia MAS STRÁŽE,

Dávame do pozornosti zmenu sídla kancelárie MAS STRÁŽE.

Nová adresa: Miestna akčná skupina STRÁŽE, Hlavná 120/56, 082 67 Terňa

 

V prípade poukázania 2 % z daní v prospech občianského združenia MAS STRÁŽE, prosím uvádzajte už novú adresu.